Chương trình giáo dục mầm non Quốc gia kết hợp chương trình IEYC của Anh quốc, tiếng Anh chuẩn Cambridge 30 phút/1 ngày, 5 buổi/ 1 tuần cho lớp mẫu giáo, 2 buổi/1 tuần cho lớp nhà trẻ 25-36 tháng với giáo viên nước ngoài.

BILINGUAL CLASS: Chương trình giáo dục mầm non + chương trình IEYC + tiếng Anh Cambridge chiếm 50-60% thời gian hoạt động với giáo viên bản ngữ + 40-50% hoạt động là chương trình mầm non quốc gia với giáo viên Việt Nam

Internation Class: National curriculum, Cambridge English program taught by Native – Speaking home room teachers. * One open when there are at least 10 registered students.